Mayara Cruz

Jornalista - redatora do segmento de Games & eSports.